ปตท. คว้ารางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021” ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน

ผู้ชมทั้งหมด 958 

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธี มอบรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021” ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน แก่ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)  ในฐานะผู้แทน ปตท. ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ยกย่ององค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” อันเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต

โดยในงานเดียวกัน บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) รับรางวัลประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล TOP MANAGEMENT AWARD อีกด้วย