ปตท. จับมือ กรมป่าไม้ พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา แหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างคุ้งบางกะเจ้า 

ผู้ชมทั้งหมด 326 

วันนี้ (21 ก.พ. 2567) นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กรมป่าไม้ โดยมีนายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนาม ณ ห้องพลังไทย อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปตท. เข้าร่วมโครงการ OUR Khung BangKachao และสนับสนุนการดูแล บริหาร ปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากที่ได้เคยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับที่แล้ว ซึ่ง ปตท. และ กรมป่าไม้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าว จึงมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2570

โดยตั้งเป้าสร้างพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านระบบนิเวศลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างบริเวณคุ้งบางกะเจ้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม เป็นแหล่งศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการและพักผ่อนสำหรับประชาชนต่อไป