ปตท. จับมือ “ไปรษณีย์” ส่งมอบยาให้ รพ.อุ้มผาง รักษาผู้ป่วยไร้สัญชาติและผู้ป่วยด้อยโอกาส

ผู้ชมทั้งหมด 1,438 

เมื่อเร็วๆ นี้ – นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และ นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ขวา) พร้อมด้วย ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (กลาง) ร่วมส่งมอบยารักษาโรคให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

โดย ปตท. ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการขนส่งยาจากโครงการ CSR  “ยาเหลือใช้ อย่าทิ้งให้สูญเปล่า” ที่จัดขึ้นโดยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. รับบริจาคยาเหลือใช้ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลต้องการ อาทิ ยาใช้ภายใน ยาใช้ภายนอก น้ำเกลือ แอลกอฮอล์ล้างแผล ชุด PPE ฯลฯ จากพนักงานกลุ่ม ปตท. ลูกค้าก๊าซธรรมชาติ มูลนิธิ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป จำนวนรวมทั้งสิ้น 108 กล่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุ้มผาง ในการรักษาผู้ป่วยไร้สัญชาติและผู้ด้อยโอกาส เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการนำยาที่ยังไม่หมดอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นอีกหนึ่งพลังจาก ปตท. และ ไปรษณีย์ไทย ในการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคมและดูแลทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน