ปตท.ตั้งบริษัทย่อยบริการซื้อขายพลังงานสะอาด

ผู้ชมทั้งหมด 681 

ปตท.ตั้งบริษัทย่อย “รี แอค” ให้บริการซื้อขายพลังงานสะอาด การซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด (Alpha Com) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ปตท.ถือหุ้นทั้งหมด ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท รี แอค จำกัด (“ReAcc”) โดย Alpha Com ถือหุ้น 100% ด้วยทุนจดทะเบียน 29 ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาด และความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจก (Climate Neutrality) ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มให้แก่บริษัทที่มีเป้าหมายและต้องการจัดหาพลังงานหมุนเวียน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานดังกล่าวได้ง่าย โดยมีบริการหลัก อาทิ การซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates หรือ RECs) ระบบในการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Corporate Power Purchase Agreement (CPPA)

นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนกับรถยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาธุรกิจดังกล่าวสอดคล้องตามกลยุทธ์New S-Curve ของ ปตท. ในธุรกิจทางด้านพลังงานหมุนเวียน โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวแล้วเสร็จวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564