ปตท. – ประชารัฐฯ ระยอง ชวน 10 สถาบันการศึกษา ร่วมสร้างรอยยิ้มชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 11,527 

นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในพิธีแถลงความร่วมมือทางการศึกษา โครงการ “Young Influencer Challenge Thailand 2023: ชวน U สร้างรอยยิ้ม” แข่งขันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการชุมชนยิ้มได้ ผ่าน 30 ทีมเยาวชนจาก 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

โดยมี นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ คุณพชร ไตรลาภวิฒิ Media & Automation Manager บริษัท เทลสกอร์ จำกัด ร่วมแถลงฯ และมีผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาร่วมจับสลากคัดเลือก 30 ผลิตภัณฑ์ ที่จำหน่ายอยู่ใน www.ชุมชนยิ้มได้.com<http://www.ชุมชนยิ้มได้.com> เพื่อเป็นโจทย์แข่งขัน มุ่งสร้างประสบการณ์จริงให้กับนิสิต นักศึกษาในการจัดทำแผนการตลาดสินค้าชุมชนออนไลน์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมพัฒนาทักษะการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้แก่ชุมชนอีกด้วย