ปตท.ปลื้ม เสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลผ่านระบบ DIF: Web Portal วงเงิน 1 พันลบ.สำเร็จ

ผู้ชมทั้งหมด 241 

ปตท. เสนอขาย Digital Bond ผ่าน DIF: Web Portal เป็นครั้งแรกของไทย มูลค่ารวม 1 พันล้านบาท ตอกย้ำความเป็นผู้นำพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยสู่ตลาดทุนดิจิทัล

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการ เงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุดเมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ปตท. ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่ารวม 1 พันล้านบาท ผ่านระบบ DIF: Web Portal เป็นครั้งแรกของไทย ภายใต้โครงการ Sandbox ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเริ่มทดสอบการใช้งานระบบ Web Portal กับผู้ใช้งานจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องในการผลักดันการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure – DIF) ของตลาดทุนไทยรองรับการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “AAA(tha)”

โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ณ วันที่ 20 เมษายน 2566) เป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย โดยเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.31 ต่อปี ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ประกอบด้วย กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันวินาศภัย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสนใจและแสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้เกินจากมูลค่าเสนอขายถึง 4 เท่า หรือกว่า 4 พันล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อการเติบโตและสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของ ปตท.

“ปตท. ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับที่ดีต่อหุ้นกู้ ปตท. มาอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ ท่ามกลางความผันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ปตท. ยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล

โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุน เพื่อเป็นช่องทางการลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีวินัยทางการเงิน และมีฐานะการเงินที่มั่นคง ช่วยให้หุ้นกู้ของ ปตท. ในครั้งนี้ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นโอกาสที่ดีของ ปตท. ในการบริหารจัดการต้นทุนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ดังกล่าวได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นที่เรียบร้อย โดยมีธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย