ปตท.รับพระราชทานรางวัลกินรี สาขาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ผู้ชมทั้งหมด 2,694 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน 3 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 13 สาขาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อการเรียนรู้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย​ (Thailand​ Tourism​ Awards)​ ครั้ง​ที่​ 13​ ประจำปี​ 2564​ หรือรางวัลกินรี ซึ่งเป็นรางวัลรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยมี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เข้ารับพระราชทานรางวัลผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 3 รางวัล จากศูนย์เรียนรู้ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ประกอบด้วย                           

รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 2 รางวัล ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กรุงเทพมหานคร และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อยอดจากภารกิจโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าและสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ประสบการณ์จากการปลูกป่าไปยังสาธารณะ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 ศูนย์เรียนรู้ อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. และดำเนินงานปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ควบคู่กับการสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. สามารถดูได้ที่ http://www.pttreforestation.com และ Facebook สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.