ปตท. รับมอบใบรับรอง ISO39001 ยกระดับมาตรฐานการขนส่งก๊าซ CNG และ LNG

ผู้ชมทั้งหมด 244 

เมื่อเร็วๆ นี้ ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศการรับรองมาตรฐาน ISO39001 จากนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นการรับรองในขอบข่ายการบริหารความปลอดภัยผู้ประกอบการขนส่งก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ทางถนน เป็นรายแรกของกลุ่ม ปตท. โดยสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ปตท. ได้มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยจากการบริหารการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางรถยนต์  ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ลาว และ กัมพูชา และพร้อมยกระดับสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่ง LNG พลังงานรูปแบบใหม่ตามเป้าหมายสู่การเป็น Operation Excellence ของ ปตท. เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป