ปตท.รุกธุรกิจโลจิสติกส์ เชื่อมการขนส่งทางบก ราง น้ำ อากาศ

ผู้ชมทั้งหมด 8,860 

สำหรับธุรกิจด้านโลจิสติกส์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เริ่มมีการขยายการลงทุนเพิ่มเติม ภายใต้นโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ของปตท. ยังเป็นการรองรับการเปิดใช้ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ในอนาคตอีกด้วย 

ทั้งนี้ล่าสุดปตท. ได้มีการร่วมลงทุนตั้ง บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่มาต่อยอดเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องโลจิสติกส์ในระบบรางของประเทศไทย ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยแหล่งข่าวจาก รฟท. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากลุ่มปตท. ได้รับพื้นที่สัมปทานจาก รฟท. ใช้สถานีท่าพระ จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการส่งสินค้าออกโดยตรงไปประเทศจีนผ่านทางท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พร้อมกันนี้ยังได้มีการทดลองขนส่งปูนซีเมนต์บรรจุถุงจาก จ.สระบุรี และขนส่งแผ่นยางดิบไปท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี อีกด้วย

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ระบุว่า ในขณะนี้ GML ได้มีการทดลองเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟแล้ว ซึ่งในระหว่างการทดลองก็ได้มีการเจรจากับพันธมิตรในสปป.ลาว และจีน เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างกันในการเชื่อมการขนส่งทางรางจากมาบตาพุดของไทยไป สปป.ลาว และเชื่อมไปยังประเทศจีน หากมีการร่วมลงทุนกันก็จะเกิดประโยชน์ร่วมกันเพราะจะสามารถขนส่งสิ้นค้าไปยังจีนตอนใต้ในต้นทุนที่ถูก ซึ่งจีนก็มีนโยบายเส้นทางสายไหมใหม่เชื่อมเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าเข้าสหภาพยุโรป ทั้งนี้การร่วมมือกันในครั้งนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปในต้นปี 2567

นอกจากการขนส่งทางรางแล้ว กลุ่มปตท. ยังได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันยกระดับขีดความสามารถการบูรณาการธุรกิจโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางอากาศ และการบริหารคลังสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาดิจิทัล แพลตฟอร์ม

นายอรรถพล กล่าวไว้ก่อนหน้านั้นว่า ปตท. มีเป้าหมายสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร (Third Party Logistics) ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ โดย ปตท. และ การบินไทย จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย ให้เติบโตและแข็งแกร่ง พร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการร่วมกันสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนได้ต่อไป