ปตท. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ม.ศิลปากรพัฒนากำลังคนดิจิทัล

ผู้ชมทั้งหมด 1,732 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ที่ 3 จากขวา) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ 2 จากขวา) ร่วมลงนามสัญญาการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเยาวชน ด้วยสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ผ่าน “เกม New Horizons” ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการพัฒนาโดย ปตท. เพื่อสร้างทักษะ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive-learning และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจพลังงาน โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และมหาวิทยาลัยศิลปากร มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมดังกล่าวกว่า 2,500 คน นับเป็นการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่าย พร้อมช่วยขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศงเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ผ่าน “เกม New Horizons”