ปตท. สนับสนุนน้ำแข็งแห้งช่วยภัยแล้งทั่วประเทศ

ผู้ชมทั้งหมด 933 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานรับมอบน้ำแข็งแห้งจำนวน 800 ตัน มูลค่ากว่า 6,400,000 บาท จาก นายวิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อใช้ปฎิบัติการทำฝนหลวง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

ทั้งนี้ ปตท.   ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งเพื่อทำฝนหลวง   ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541  จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 24 ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งไปแล้วกว่า 12,900 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 103.2 ล้านบาท  น้ำแข็งแห้งดังกล่าวเกิดจากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและสิ่งแวดล้อม