ปตท. สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง

ผู้ชมทั้งหมด 469 

นายสรไนย เลิศอักษร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเครื่องห้ามเลือดและตัดด้วยไฟฟ้าระบบคลื่นวิทยุและโปรแกรม NEO HOS Paperless ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการผ่าตัด ให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยลง  ลดอัตราการสูญเสียและการกระจายของเลือด มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง โดยมี นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้รับมอบ