ปตท.สผ. คว้ารางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 ระดับโดดเด่น จาก อบก.

ผู้ชมทั้งหมด 448 

นางนาถฤดี โฆสิตาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ    บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน  ระดับโดดเด่น ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนประจำปี 2565 จากนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ รางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน เป็นรางวัลที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีแนวทางที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจก และให้ความสำคัญในด้านความยั่งยืน