ปตท.สผ. คว้ารางวัล Communitas Award 2021 จากโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู

ผู้ชมทั้งหมด 946 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Communitas Award 2021 จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวดองค์กรที่เป็นเลิศในด้านการรับผิดชอบต่อสังคม สาขาจริยธรรมและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และส่งเสริมการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในสี่ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรางวัลในปีนี้

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู เป็นโครงการที่ ปตท.สผ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ แล้ว 5 แห่ง ใน จังหวัดสงขลา ปัตตานี และนครศรีธรรมราช สามารถเพาะฟักลูกปูและปล่อยคืนสู่ทะเลได้กว่า 5,000 ล้านตัว ช่วยให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยครัวเรือนละ 60,000 บาทต่อปี และขยายผลเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ใน 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย ภายในปี 2568