ปตท.สผ. คว้ารางวัล International Green Apple Awards จากประเทศอังกฤษ

ผู้ชมทั้งหมด 365 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี คาร์บอนโซลูชั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืน เข้ารับรางวัล International Green Apple Awards for Environmental Best Practice 2023 จาก The Green Organisation โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลระดับ Gold ด้าน Environmental Improvement จากการดำเนินโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ปตท.สผ. ได้ดำเนินโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ตั้งแต่ปี 2556 โดยสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 446,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นการปลูกต้นไม้กว่า 42 ล้านต้น เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

รางวัล International Green Apple Awards มอบให้แก่องค์กรจากทั่วโลกที่มีการดำเนินงานซึ่งให้ความสำคัญกับการชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้จริง การมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดย The Green Organisation ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ