ปตท.สผ. คว้าแปลงสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มในมาเลเซีย

ผู้ชมทั้งหมด 567 

ปตท.สผ. และ ซาปุระโอเอ็มวี ชนะประมูลสิทธิสำรวจปิโตรเลียมในมาเลเซียเพิ่มเติม ได้รับสิทธิใน “แปลงเอสบี 412” นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐซาบาห์ หนุนขยายฐานการลงทุนของ ปตท.สผ. ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี เอชเค ออฟชอร์ จำกัด หรือ พีทีทีอีพี เอชเคโอ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และบริษัท ซาปุระโอเอ็มวี อัพสตรีม (มาเลเซีย) ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุน ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) กับปิโตรนาส เพื่อเข้ารับสิทธิการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงเอสบี 412 ในประเทศมาเลเซีย จากการประมูลสิทธิสำรวจปิโตรเลียมในปี 2564 (Malaysia Bid Round 2021) ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน Malaysia Petroleum Management ของปิโตรนาส  ความสำเร็จครั้งนี้ ส่งผลให้ปัจจุบัน ปตท.สผ. เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในมาเลเซียรวมทั้งสิ้น 12 สัญญา

โดยแปลงเอสบี 412 มีพื้นที่ประมาณ 15,914 ตารางกิโลเมตร จากการศึกษาข้อมูลด้านธรณีวิทยาในเบื้องต้นพบว่ามีศักยภาพปิโตรเลียม โดยพื้นที่ใกล้เคียงมีการค้นพบปิโตรเลียมแล้ว นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานในบริเวณดังกล่าวยังมีความพร้อมสำหรับการผลิตปิโตรเลียมอีกด้วย

สำหรับแผนงานในปี 2565 – 2566 จะทำการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และศึกษาด้านธรณีวิทยาโดยละเอียด เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียมต่อไป ซึ่งการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ผนวกกับองค์ความรู้ซึ่งสะสมมาโดยตลอด เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทมองเห็นภาพทางธรณีวิทยาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถค้นพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ ๆ ในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา และได้รับการยอมรับในวงกว้าง

“ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับซาปุระโอเอ็มวี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จะทำให้การสำรวจแปลงเอสบี 412 ประสบความสำเร็จด้วยดีเช่นกัน และการประมูลอีกครั้ง ถือเป็นความสำเร็จตามกลยุทธ์ Coming Home ที่บริษัทสามารถขยายธุรกิจในมาเลเซีย ซึ่งเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญของ ปตท.สผ. ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และสร้างการเติบโตให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาว”

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง เอสบี 412 พีทีทีอีพี เอชเคโอ จะเป็นผู้ดำเนินการ (Operator) โดยถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 60 และซาปุระโอเอ็มวี ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40

อย่างไรก็ตาม นอกจากแปลงเอสบี 412 แล้ว ปตท.สผ. ยังมีการลงทุนในประเทศมาเลเซียอีกหลายโครงการ ได้แก่ แปลงเอสเค 405บี, เอสเค 410บี, เอสเค 417, เอสเค 438, เอสเค 314เอ, พีเอ็ม 407 และพีเอ็ม 415 ซึ่งอยู่ในระยะสำรวจ และยังมีแปลงเค, เอสเค 309 และ เอสเค 311 และแหล่งโรตัน-บูลอร์ ในแปลงเอช ซึ่งมีการผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบอยู่ในขณะนี้