ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จาก Thailand Best Employer Brand Awards 2023

ผู้ชมทั้งหมด 345 

นางอัญชลี แก้วหล้า (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กร และนายป้องไท วิไลเรืองสุวรรณ (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและระบบทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับ 2 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในสาขา Best HR strategy in line with business และสาขา Managing health at work จาก Employer Branding Institute องค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและแนวปฏิบัติด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ ในงานประกาศรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดย World HRD Congress และ CHRO Asia ที่กรุงเทพฯ

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือกันของพนักงาน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน