ปตท.สผ. คว้า 3 รางวัลทรงเกียรติ

ผู้ชมทั้งหมด 122 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัลทรงเกียรติระดับประเทศและสากล ได้แก่ รางวัล Thailand Top Company Awards 2024 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณูปโภค จากนิตยสาร Business+ รางวัล Green World Awards 2024 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับ Global Silver ประเภท Wildlife and Conservation จากการดำเนินโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน การมอบรางวัลจัดขึ้นที่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดย The Green Organization และรางวัล Global Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2023 (Global MIKE Award 2023) จากการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ การมอบรางวัลจัดขึ้นที่ฮ่องกง โดย The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA) บริษัท ARUP และมหาวิทยาลัย Hong Kong Polytechnic