ปตท.สผ. คว้า 5 รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เวทีระดับสากล

ผู้ชมทั้งหมด 303 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จาก 5 เวทีระดับสากล ได้แก่

รางวัล Asia’s Best CSR Practice Award ในสาขา Best Corporate Social Responsibility Practice จากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแรงงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และได้มาตรฐานสากลเข้าสู่ตลาดแรงงาน พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รางวัล Global Corporate Sustainability Awards (GCSA) ประเภท Best Practice Awards   จากสถาบันพลังงานเพื่อความยั่งยืนไต้หวัน จากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแรงงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น สาขาการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าแห่งเดียวในประเทศไทย พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

– รางวัลชนะเลิศจากเวที Gulf Sustainability Awards 2022 ประเภท Best Community Development หรือ รางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาชุมชน จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนหลายโครงการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

– รางวัลระดับ Platinum ประเภท Best Country Award for Overall CSR Excellence in Thailand จากเวที The Global CSR Awards 2022 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 พันล้านบาท พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รางวัล CSR World Leader 2022 จากการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล     ในงาน The Green Apple Environment Awards ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย ปตท.สผ. ยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดรางวัล The Green Apple Environment Awards ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2566 อีกด้วย