ปตท.สผ. คว้า 5 รางวัลระดับสากล จาก Asian Excellence Awards 2024

ผู้ชมทั้งหมด 107 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ปตท.สผ. เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับ 5 รางวัลระดับสากล จากงานประกาศรางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจำปี 2567 (Asian Excellence Award 2024) ครั้งที่ 14 ได้แก่ รางวัล Asia’s Best CEO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7, รางวัล Asia’s Best CFO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11, รางวัล Best Investor Relations Company ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12, รางวัล Best Investor Relations Professional ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัล Sustainable Asia Award ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Asian Excellence Award 2023 จัดขึ้นโดย Corporate Governance Asia

นิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย ซึ่งมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร การจัดการทางด้านการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม