ปตท.สผ.ดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำ โชว์เวที APDT

ผู้ชมทั้งหมด 829 

ปตท.สผ.เปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ APDT วันแรก นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทันสมัยจากบริษัทชั้นนำจัดโชว์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะสำรวจปิโตรเลียม พร้อมหนุนสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หวังผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน จากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology หรือ APDT ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจาะสำรวจปิโตรเลียมของเอเชียแปซิฟิก ภายใต้แนวคิด “Well Technologies to Deliver Energy Transition and Sustainable Development” เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้(9 ส.ค.2565) จากความร่วมมือระหว่างสมาคมวิศวกรปิโตรเลียม (SPE) และสมาคมผู้รับเหมาเจาะหลุมปิโตรเลียมระหว่างประเทศ (IADC) ซึ่งมีบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

โดยได้รับเกียรติจากนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. นายสุขสันต์ องค์วิเศษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ ปตท.สผ. นายเบญจามิน ชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและปฏิบัติการหลุมเจาะ นาย Henricus Herwin ผู้อำนวยการ SPE นาย Mike DuBose ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ IADC และนาย Arthur Russi ผู้จัดการอาวุโส บริษัท Transocean ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ในฐานะประธานการจัดงานประชุม APDT กล่าวว่า ภายในงานนี้ มีการประชุมและการอภิปรายโดยผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การนำเสนอบทความทางวิชาการมากกว่า 90 หัวข้อ จาก 33 บริษัท ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ส่งบทความทางวิชาการถึง 10 หัวข้อ เช่น Novel Technologies and Digital และ Data Acquisition and Innovative Technologies  รวมถึง การจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ โดย ปตท.สผ. ได้นำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัท ได้แก่ MERIns  เทคโนโลยีสำหรับเก็บตัวอย่างภายในท่อ เพื่อตรวจสอบปริมาณสารตกค้างในท่อส่งปิโตรเลียมใต้ทะเล Roto Climber หุ่นยนต์ตรวจสอบและบํารุงรักษาท่อแนวตั้งตัวแรกของโลก และ Thermite เทคโนโลยีสำหรับการปิดและและสละหลุมปิโตรเลียมที่ใกล้หมดอายุอีกด้วย

โดยปัจจุบัน อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกำลังเผชิญสถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และปัญหาก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซฯ จะต้องปรับตัวด้วยการแสวงหาเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  

ทั้งนี้ การประชุม APDT ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยคาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมงานจากอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกว่า 500 คน จากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ มุมมองใหม่ ๆ และเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะสำรวจปิโตรเลียม รวมถึง สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์