ปตท.สผ. จัดประชุม SSHE Forum 2024 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

ผู้ชมทั้งหมด 162 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นประธานเปิดงานประชุมด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 (2024 PTTEP SSHE Forum) ร่วมกับนายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยมีนายปวิช เกศววงศ์ ฃรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ. เข้าร่วมในพิธี

งานครั้งนี้ ปตท.สผ. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Risk Normalization” เพื่อส่งเสริม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานแก่บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจและพนักงาน ปตท.สผ. และได้จัดพิธีมอบรางวัล CEO SSHE Excellence Awards ให้แก่บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยยอดเยี่ยม เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ (Zero-Incident Organization)