ปตท.สผ. ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ร่วมงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ IPTC 2023

ผู้ชมทั้งหมด 365 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 – ปตท.สผ. ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 15 (the 15th International Petroleum Technology Conference หรือ IPTC 2023) ให้การต้อนรับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงพลังงานกว่า 4,000 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการกว่า 300 ผลงาน ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรม และการค้นหาพลังงานแห่งอนาคตในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเพื่อเป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ รวมทั้ง การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า 60 บูธ

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการประชุม IPTC 2023 กล่าวว่า จากการที่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย กำลังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นั้น อุตสาหกรรมพลังงานถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งงาน IPTC ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้บุคลากรในอุตสาหกรรมได้แสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อปรับตัวไปสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ควบคู่ไปกับการค้นหาพลังงานรูปแบบใหม่ที่เป็นพลังงานสะอาดและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้ง คิดค้นนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และกระบวนการใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 “งาน IPTC 2023 ครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่บุคลากรในอุตสาหกรรมพลังงาน จะมาร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อโลกในอนาคตของพวกเรา” นายมนตรี กล่าว

นายอาดีฟ ซุลกิฟลี Executive Vice President & Chief Executive Officer ส่วนธุรกิจต้นน้ำ ปิโตรนาส ในฐานะประธานคณะกรรมการ IPTC กล่าวเสริมว่า ในขณะที่โลกกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน แต่บริษัทน้ำมันและก๊าซฯ ยังคงต้องสร้างความสมดุลในการแสวงหาแหล่งพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรโลก ซึ่งไม่ใช่แค่แหล่งพลังงานที่เข้าถึงได้ แต่ขณะเดียวกันต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย ซึ่งการประชุม IPTC ในครั้งนี้จะเป็นการแสดงความร่วมมือของอุตสาหกรรมที่จะเสนอความคิดเห็น มุมมอง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรับมือกับความท้าทายครั้งนี้

สำหรับงาน IPTC ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “Balancing the Energy Landscape through Innovation and Sustainability” ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ภายในงาน มีผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานจากทั่วโลก เช่น PETRONAS, Saudi  Aramco, Halliburton, ExxonMobil, Pertamina Internasional EP, Chevron, Energy Development Oman เป็นต้น มาร่วมเวทีประชุมและเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน การแสวงหาพลังงานรูปแบบใหม่สำหรับโลกอนาคต และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเลียมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านพลังงานกว่า 300 ผลงาน

นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทพลังงานนานาชาติ กว่า 60 บูธ ในครั้งนี้ ปตท.สผ. ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลายประเภทมาจัดแสดง เช่น หุ่นยนต์ Xplorer ซึ่งเป็นยานยนต์ตรวจสอบท่อใต้น้ำอัตโนมัติไร้สาย เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage หรือ CCS) การผลิตท่อนาโนคาร์บอนจากก๊าซส่วนเกินในการผลิตปิโตรเลียม การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นคาร์บอเนต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  รวมทั้ง Smart Forest Solution โดยใช้แพลตฟอร์ม “วรุณา” (Varuna Analytics) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม และโดรนสำรวจชนิดมัลติสเปคตรัม เพื่อบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว

งาน IPTC ปีนี้ ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ และเข้าชมนิทรรศการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงาน อีกทั้ง ยังมีกิจกรรม Emerging Leaders Workshop เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานกว่า 100 คนจากทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และมุมมองใหม่ ๆ  กับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในอุตสาหกรรมฯ อีกด้วย