ปตท.สผ. ผนึก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสาก จ.สงขลา ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 606 

บริษัท ปตท.สผ. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  หรือ ปตท.สผ.อีดี ผู้ดำเนินการโครงการ G1 และ G2  โครงการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่อ่าวไทย ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต กับ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup)  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ภาค 2  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา หาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

โดยมีนางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ในงานนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะขายหาด ประมาณ 500 คน  ได้ร่วมเก็บขยะทะเล จำนวนประมาณ 360 กิโลกรัม และร่วมปล่อยลูกปูม้า จำนวน 15 ล้านตัวจากศูนย์อนุรักษ์และเพาะฟักลูกปูตำบลหัวเขา

กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการภายใต้แนวคิดการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการจัดการอย่างยั่งยืน