ปตท.สผ.พร้อมจัดประชุม APDT โชว์เทคโนโลยีสำรวจปิโตรเลียม

ผู้ชมทั้งหมด 672 

ปตท.สผ. ลั่นพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการ การเจาะสำรวจปิโตรเลียมของเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค.นี้ เตรียมขนเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำเสนอ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ สู่เป้าหมายลดโลกร้อน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการ “IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology หรือ APDT ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเจาะสำรวจปิโตรเลียมของเอเชียแปซิฟิก และเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ มุมมองใหม่ ๆ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะสำรวจปิโตรเลียม

การประชุม APDT ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Well Technologies to Deliver Energy Transition and Sustainable Development” ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยการประชุมและการอภิปรายโดยผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเจาะสำรวจปิโตรเลียม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รวมทั้ง การนำเสนอบทความทางวิชาการมากกว่า 90 หัวข้อ และการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

ทั้งนี้ การประชุม APDT ครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมวิศวกรปิโตรเลียม (SPE) และสมาคมผู้รับเหมาในธุรกิจเจาะสำรวจระหว่างประเทศ (IADC) โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.spe.org/events/en/2022/conference/22apdt/asia-pacific-drilling-technology-conference.html