ปตท.สผ. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และกล่องความห่วงใยให้รพ.43แห่ง

ผู้ชมทั้งหมด 600 

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุข เพิ่มอีก 43 แห่ง ทั่วประเทศ อาทิ รถเข็นและเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Oxygen High Flow) เครื่อง Mobile X-Ray เครื่องผลิตออกซิเจน ฯลฯ และ กล่องความห่วงใยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องดูแลตนเองที่บ้าน รวมมูลค่ากว่า 36,000,000 บาท ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะกระจายไปตามความประสงค์ของแต่โรงพยาบาล เพื่อช่วยในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่าง ๆ และผู้แทนเข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

ตลอดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ปตท.สผ. เป็นอีกหนึ่งพลังที่เคียงข้างคนไทยในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ทั้งการควบคุมการแพร่ระบาด การลดความเสี่ยง และการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยได้สนับสนุนนวัตกรรม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินสนับสนุน รวมกว่า 116 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ รถเข็นและเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ กล่องทำหัตถการแรงดันลบ การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโควิด-19 รถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจ ชุดอุปกรณ์ระบบตรวจวัดอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 และควบคุมห่วงโซ่ความเย็น เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง เครื่องฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูง หุ่นยนต์ CARA นำส่งเวชภัณฑ์และอาหาร และหุ่นยนต์ Xterlizer ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสงยูวี กล่องความห่วงใย (Home Isolation Kit) รวมถึง อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ในการดูแลและรักษาผู้ป่วย