ปตท.สผ. รับรางวัลในเวทีระดับสากล Green World Awards 2023 โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล

ผู้ชมทั้งหมด 355 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นางสาวบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม รับรางวัลโครงการเพื่อสังคมจากเวทีระดับสากล Green World Awards 2023 ประเภท Global Silver Winner, Science – CSR จากการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ เรือหลวงไทยใต้ทะเล เพื่ออนุรักษ์แนวปะการังธรรมชาติ โดยการนำเรือรบหลวงที่ปลดประจำการมาจัดทำแนวปะการังเทียม และแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 โดย ปตท.สผ. เป็นบริษัทเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับ โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล เป็นโครงการศึกษาและพัฒนาการนำเรือรบหลวงมาจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนท้องถิ่น โดยวางเรือหลวงปราบ ที่เกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร และเรือหลวงสัตกูด ที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นบ้านหลังใหม่ของปะการังและสัตว์น้ำ ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อแนวปะการังธรรมชาติที่อยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และยังเป็นแหล่งดำน้ำยอดนิยมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล นอกจากคืนความสมบูรณ์กลับสู่ท้องทะเลอย่างยั่งยืนได้สำเร็จแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย