ปตท.สผ.รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมจาก SET Awards 2021

ผู้ชมทั้งหมด 746 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน (Best Sustainability Awards) กลุ่ม Sustainability Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท จากงาน SET Awards 2021 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร อีกทั้ง ยังได้รับการพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่ 6 การประกาศรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

สำหรับ SET Awards เป็นการมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการที่โดดเด่น และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล