ปตท.สผ. ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และนวัตกรรมในงาน Future Energy Asia 2024

ผู้ชมทั้งหมด 201 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงานระดับเอเชีย “Future Energy Asia 2024” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา และบำรุงรักษา ปตท.สผ. พร้อมด้วยนายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี คาร์บอนโซลูชั่น และการเติบโตอย่างยั่งยืน ปตท.สผ. ให้การต้อนรับ ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน, นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน, นายธวัชชัย สำราญวานิช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. ซึ่งให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ ปตท.สผ.

ภายในงาน ผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ. ได้แสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้บริหารองค์กรภาครัฐและอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของภูมิภาคเอเชียต่อข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศโลก นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในงาน ได้แก่ แบบจำลองโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย (Eastern Thailand CCS Hub) และ “Xplorer” ยานสำรวจใต้น้ำอัตโนมัติสำหรับตรวจสอบท่อปิโตรเลียมใต้ทะเล ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนของบริษัท