ปตท.สผ. สานต่อโครงการ “ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม” จุดประกายสร้างนักสำรวจปิโตรเลียมรุ่นใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 9,965 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดโครงการ “ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม 2023” (PTTEP Finding Next Explorer 2023 หรือ PTTEP FINEX 2023) ชวนน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 150 คน จากทั่วประเทศ มาเข้าค่ายกิจกรรมนอกห้องเรียน ที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งด้านธรณีศาสตร์และวิศวกรรมปิโตรเลียม จากนักธรณีวิทยา นักธรณีฟิสิกส์ และวิศวกรปิโตรเลียม ของ ปตท.สผ.

รวมทั้งนักธรณีวิทยาอาวุโสที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อจุดประกายให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจสายงานด้านธรณีศาสตร์ และวิศวกรรมปิโตรเลียม สัมผัสประสบการณ์จริงและได้รับข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเลือกศึกษาต่อในการก้าวสู่การเป็นบุคลากรด้านการสำรวจปิโตรเลียม เพื่อเป็นกำลังหลักในการค้นหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้น้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ได้เรียนรู้งานด้านธรณีวิทยาและการค้นหาปิโตรเลียม เช่น การดูแผนที่ การฝึกใช้อุปกรณ์ด้านธรณีวิทยาเบื้องต้น เรียนรู้ขั้นตอนการสำรวจ และฝึกดูรอยเลื่อนของชั้นหินที่ทำหน้าที่ในการกักเก็บปิโตรเลียมและกระบวนการนำน้ำมันดิบขึ้นมาจากใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ รวมถึง ยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตน้ำมันดิบ ที่แหล่งอู่ทอง ในโครงการพีทีทีอีพี 1 จ.สุพรรณบุรี ซึ่งดำเนินการโดย ปตท.สผ. อีกด้วย