ปตท.สผ.อีดี จับมือภาคีคนรักเมืองสงขลาฯ เสวนาอนุรักษ์ตึกแถวเมืองเก่าสงขลา

ผู้ชมทั้งหมด 1,074 

ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม จับมือ ปตท.สผ.อีดี และเครือข่ายอนุรักษ์สถาปัตยกรรมระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่น จัดเสวนา ตึกแถวใต้: ไอเดียใหม่-ในหลังเดิม สร้างเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลก

ดร.จเร สุวรรณชาต นักวิชาการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย กรรมการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เปิดเผยว่า ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม โดยการสนับสนุนของบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ.อีดี บริษัท ย่อยของ ปตท.สผ. ที่รับผิดชอบการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตในทะเลอ่าวไทย ได้ริเริ่มโครงการเสวนาเพื่ออนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา ภายใต้โครงการสงขลาสู่มรดกโลก โดยเชิญเครือข่ายสถาปนิก อาทิ สมาคมสถาปนิกสยาม สถาปนิกจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์   โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat)  และสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งแนวอนุรักษ์ร่วมสมัยในท้องถิ่น  ร่วมเสวนา เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนรวมเกี่ยวกับโครงการสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายสถาปนิกเชิงอนุรักษ์ และกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่าในชุมชน

การเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อการจุดประกายให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและเจ้าของอาคารเก่าต่างๆ ในพื้นที่เมืองเก่า นำไปสู่แผนบริหารจัดการเมือง โดยกระบวนการ Bottom Up เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาจากชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เครือข่ายชุมชนเห็นคุณค่าความสำคัญของเมืองเก่า และร่วมกันเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา

โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมระดับประเทศเข้าร่วมเสวนา อาทิ ดร.วสุ โปษยะนันทน์ ประธานกรรมาธิการการอนุรักษ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมไทย สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ดร. นิคิล โจชิ อาจารย์และผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท ด้านสถาปัตยกรรมเชิงอนุรักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงโปร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ตึกแถวเก่าในเอเชีย นายชายแดน เสถียร สถาปนิกผู้ออกแบบปรับปรุงตึกแถวเก่าย่านหนองจิก เมืองเก่าสงขลา ให้กลายเป็นคาเฟ่แนวชิคที่คงอัฒลักษณ์เมืองเก่าสงขลาได้อย่างครบถ้วน และนายดนัย โต๊ะเจ เจ้าของบ้านในนคร บูติกโฮเต็ล สงขลา ผู้ริเริ่มไอเดียปรับปรุงจากวัสดุรอบข้างที่มี จนกลายเป็นบูติกโฮเต็ลใจกลางเมืองเก่าสงขลา และได้รับเกียรติจาก ดร.กฤติมา ลี่รัตนวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ท้องถิ่น UN-Habitat มาร่วมดำเนินรายการเสวนา 

“บทบาทเรื่องการอนุรักษ์ควรเป็นเรื่องของทุกคนมีส่วนร่วม และการอนุรักษ์ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในสภาพเดิม แต่ควรปรับปรุงโดยคำนึงถึงคุณค่าที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจทางด้านวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการอยู่สบายของผู้อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิคในการออกแบบใหม่ในบริบทของการอนุรักษ์ เพื่อสอดแทรกตัวตนของเจ้าของเข้าไปโดยไม่รบกวนคุณค่าของอาคารเก่าแต่ละหลัง งานออกแบบที่ดีจะช่วยให้เราได้อยู่อาศัยอย่างสะดวกสบาย มีคุณค่าและมีความสุข” ดร.วสุ โปษยะนันทน์ ประธานกรรมาธิการการอนุรักษ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวในงานสัมมนาซึ่งผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ ทางเฟซบุ๊ก Songkhla heritage trust ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กที่บริหารจัดการโดยภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม