ปตท.สผ. เพิ่มการลงทุนในมาเลเซีย ผนึก PCSB และ PSEP รับสิทธิแปลงเอสเค 325

ผู้ชมทั้งหมด 491 

ปตท.สผ. ประกาศเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ปิโตรนาส ชาริกาลี จำกัด (PCSB) และบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งรัฐซาราวัก (PSEP) ในแปลงสำรวจเอสเค 325 นอกชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ลั่นพร้อมขยายการลงทุนต่อเนื่อง

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี ซาราวัก ออยล์ จำกัด (PTTEP SKO) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท.สผ. ร่วมกับ PCSB และ PSEP ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลิต (Production Sharing Contract: PSC) เพื่อเข้ารับสิทธิการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงเอสเค 325 จากปิโตรนาส ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซฯแห่งชาติของมาเลเซีย โดยแปลงเอสเค 325 เป็นหนึ่งในแปลงที่ปิโตรนาสได้เปิดประมูลสิทธิสำรวจปิโตรเลียมในปี 2565 (Malaysia Bid Round 2022)

สำหรับ แปลงเอสเค 325 มีพื้นที่ประมาณ 3,602 ตารางกิโลเมตร โดยภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตครั้งนี้ PCSB จะเป็นผู้ดำเนินการ (Operator) ของแปลงโดยถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 60, PTTEP SKO และ PSEP ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 32.5 และ 7.5 ตามลำดับ

โดยจากการศึกษาข้อมูลด้านธรณีวิทยาเบื้องต้น พบว่า แปลงเอสเค 325 มีศักยภาพทางปิโตรเลียม โดยบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมีการค้นพบปิโตรเลียมแล้ว ซึ่งรวมถึงแปลง SK309 และ SK311 ที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการและปัจจุบันอยู่ในระยะผลิตด้วย สำหรับแผนงานสำรวจแปลงเอสเค 325 ในปี 2566 – 2567 นั้น กลุ่มผู้ร่วมทุนจะทำการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และศึกษาด้านธรณีวิทยาโดยละเอียดเพื่อประเมินศักยภาพปิโตรเลียม

“ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ที่จะเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญของบริษัท และยังเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับ PCSB และ PSEP ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญในการดำเนินการสำรวจในแปลงเอสเค 325 ให้ประสบความสำเร็จด้วย”

อย่างไรก็ตาม  ปตท.สผ. ยังมีการลงทุนในประเทศมาเลเซียกว่า 10 โครงการ ได้แก่ แปลงเอสเค 405บี, เอสเค 410บี, เอสเค 417, เอสเค 438, เอสเค 314เอ, เอสบี 412, พีเอ็ม 407 และพีเอ็ม 415 ซึ่งอยู่ในระยะสำรวจ และยังมีแปลงเค, เอสเค 309 และ เอสเค 311 และแหล่งโรตัน-บูลูห์ ในแปลงเอช ซึ่งมีการผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบอยู่ในขณะนี้