ปตท.สผ.-เออาร์วี ร่วมมือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดูแลพื้นที่ป่า สู่เป้าหมายลดโลกร้อน

ผู้ชมทั้งหมด 623 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงกับหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายธนา สราญเวทย์พันธุ์ General Manager บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท.สผ. ในการร่วมมือกันเพิ่มความหนาแน่นและอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ป่าชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลผืนป่า 

รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เก็บข้อมูลและประเมินคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ปลูกป่าการดำเนินการนี้เป็นหนึ่งในแนวทางของปตท.สผ. ในการบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายใน พ.ศ. 2593 และเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ใน พ.ศ. 2608 อีกด้วย โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆนี้ ที่ ปตท.สผ. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ