ปตท.เดินหน้า T-ECOSYS เปิดตัวIDPแพลตฟอร์มปี65

ผู้ชมทั้งหมด 724 

ปตท. ม.ค.65 เปิดตัว T-ECOSYS ให้บริการ IDP แพลตฟอร์ม ช่วยเสริมประสิทธิภาพขบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เล็งเจาะกลุ่มเป้าหมาย 6 นิคมฯ ในEEC หวังยกระดับเป็นแพลตฟอร์มแห่งชาติขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

นายพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์  ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาแพลตฟอร์มปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือ IDP (Industrial Digital Platform) ว่า ปตท.ได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อพัฒนากลไกการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ระบบอตัโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการใช้ IDP แพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยปตท. มาเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการ (Service Provider) กับผู้มีความต้องการใช้บริการในเทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมในการกระตุ้นให้เกิดการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติภายในประเทศ

ทั้งนี้ IDP แพลตฟอร์มของปตท. นั้นจะเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้ระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่สากล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ  

อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมาได้นำร่องการใช้ IDP แพลตฟอร์มกับ 15 โรงงานอุตสาหกรรม โดย 4 โรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จ.ชลบุรี หลังทดสอบ โรงงานมีความพอใจ ดังนั้น ปตท.โดยบริษัท สยามแมนเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัท ย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด) ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดตั้ง บริษัท ที-อีโคซิส(“T-ECOSYS”) ทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท ในส่วนนี้มาจากการขอส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 120 ล้านบาท กู้แบงก์กว่า 100 ล้านบาท เพื่อบริหารแพลตฟอร์มนี้ให้เกิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ามาร่วมทุน โดยในเบื้องต้นนั้นได้รับความสนใจจาก กนอ. เข้ามาร่วมถือหุ้นด้วย อย่างไรก็ตามโครงการนี้ไม่ได้หวังผลตอบแทนที่สูง แต่หวังการพัฒนาส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ IDP แพลตฟอร์ม เป็นแพลตฟอร์มแห่งชาติ เพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ปตท.จะเปิดตัว IDP แพลตฟอร์ม อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2565  โดยมั่นใจว่าการลงทุนจัดตั้งบริษัท ที-อีโคซิส ให้บริการ IDP แพลตฟอร์มจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 3 ปี

สำหรับประโยชน์ของ IDP แพลตฟอร์มนั้นจะช่วยประมวลผลการลงทุนที่จะใช้หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติมาช่วยในโรงงาน  วิเคราะห์ความคุ้มค่าในขบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่า เพราะเป็นต้นทุนสำคัญในขบวนการผลิต ตลอดจนช่วยการจับคู่เลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละโรงงาน เรียกได้ว่าเป็นการให้บริการอย่างครบวงจร หรือวันสต็อปเซอร์วิส  ซึ่งจะมีฐานข้อมูลภาครัฐสนับสนุน เช่น ฐานข้อมูลจาก บีโอไอ ฐานข้อมูลจาก กนอ. ฐานข้อมูลจตากหน่วยงานด้านภาษี เป็นต้น

ทั้งนี้ภายหลังจากการนำร่องทดสอบกับ 15 โรงงานแล้วได้ผล ในปัจจุบัน ปตท.อยู่ระหว่างเจรจากับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 6 แห่งไม่ว่าจะเป็น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง, นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ,นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จ.ชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง จ.ระยอง และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จ.ระยอง โดยในส่วนนี้มีโรงงานประมาณ 2,400 แห่ง ซึ่งจะเป็นเป้าหมายแรกของการเริ่มการเปิดให้บริการ IDP แพลตฟอร์ม ก่อนขยายให้ครอบคลุมทุกนิคมฯของ กนอ.จะมีโรงงานราว 5,000-6,000 โรงงาน และขยายให้ครอบคลุมทุกโรงงานในประเทศไทยกว่า 70,000 โรงงาน