ประชุมผู้ถือหุ้น RATCH เห็นชอบตั่ง “นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์” เป็น CEO มีผล 1 พ.ค.นี้  

ผู้ชมทั้งหมด 314 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 มีมติ ให้นางชูศรี เกียรติขจรกุล พ้นจากการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากเกษียณอายุภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และได้มีมติแต่งตั้งนายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป