ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ้านปู รับมอบรางวัล “Thailand Top CEO of the Year 2022”

ผู้ชมทั้งหมด 560 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 – นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) เข้ารับมอบรางวัล “Thailand Top CEO of the Year 2022” ประเภทอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม

รางวัลอันทรงเกียรตินี้นับเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารระดับสูงสุดของบ้านปู แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมนำพาองค์กรก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ และมุ่งสร้างคุณค่าและผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียใน 10 ประเทศที่บ้านปูเข้าไปดำเนินธุรกิจ