ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดบุรีรัมย์สมทบทุนกปถ.

ผู้ชมทั้งหมด 1,119 

วันนี้ (3 ตุลาคม 2563) ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์  นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 7  หมวดอักษร กธ “การงานก้าวหน้า ธุรกิจการค้ารุ่งเรือง” โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมขนส่งทางราง รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมพิธีเปิดการประมูล พร้อมทั้งนายชาติชาย ยุวชิต ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประมูล ซึ่งการจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้ เป็นการประมูลตามแนวชีวิตวิถีใหม่และมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณะสุขและการรักษาระยะห่าง (New Normal) ในการให้บริการผู้เข้าร่วมการประมูล

ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจะนำเข้า”กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน