“ปตท.” เตรียมช่วยเหลือ “รถโดยสารสาธารณะ” เติม NGV ผ่านโครงการบัตรสิทธิประโยชน์ฯ

ผู้ชมทั้งหมด 396 

ปตท. เดินหน้า “โครงการบัตรสิทธิประโยชน์กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ” แทน “โครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกัน” กำหนดช่วยราคา NGV 2 ปี จำหน่ายราคา 14.62 บาทต่อกิโลกรัม ช่วง 6 เดือน ก่อนพิจารณาปรับราคาใหม่ ขณะที่ รถยนต์ทั่วไป เติมราคา 18.95 บาทต่อกิโลกรัม ม.ค.-มิ.ย. 2567 พร้อมปรับราคาทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

“โครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ของ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ที่กำหนดตรึงราคาก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับยานยนต์ (NGV) ไว้ที่ 14.62 บาทต่อกิโลกรัม ระหว่าง ม.ค.-ก.พ. 2567 ได้สิ้นสุดมาตรการลงแล้ว และทาง ปตท. ได้ปรับเปลี่ยนโครงการเป็น “โครงการบัตรสิทธิประโยชน์กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ” ซึ่งได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่และรายเก่า ตั้งแต่ 8 ม.ค.-29 ก.พ. 2567

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน ระบุว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือราคา NGV ให้ผู้ร่วมโครงการฯ คือ กลุ่มแท็กซี่ รถตู้ รถสองแถว รถมินิบัส และรถไมโครบัส ที่เป็นรถสาธารณะที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น เป็นเวลา 2 ปี หรือ สิ้นสุดภายใน ธ.ค. 2568 และได้กำหนดราคาจำหน่าย NGV ไว้ที่ 14.62 บาทต่อกิโลกรัม ระยะเวลา 6 เดือน จากนั้นจะพิจารณาราคาอีกครั้ง

ส่วนรถยนต์ทั่วไปที่เติม NGV นั้น ปตท. ปัจจุบัน ปตท. ได้ปรับลดราคาจำหน่ายลงมาอยู่ที่ 18.95 บาทต่อกิโลกรัม และจะพิจารณาปรับเปลี่ยนราคาตามกลไกตลาดในทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน จากเดิมได้ประกาศราคาจำหน่ายไว้ที่ 19.59 บาทต่อกิโลกรัม มีผลตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย. 2567

“ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา (1 พ.ย. 2564-30 พ.ย. 2566) ปตท.ช่วยลดราคา NGV ให้ประชาชน และต้องแบกรับภาระมาแล้วกว่า 17,000 ล้านบาท ฉะนั้น ในส่วนรถยนต์ทั่วไปที่เติม NGV ทาง ปตท.จะปรับเปลี่ยนราคาตามกลไกราคาตลาด เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาขายขาดทุน”

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงาน ยังคงขอความร่วมมือจาก ปตท. ให้ช่วยตรึงราคา NGV สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ต่อไปก่อน เพื่อลดผลกระทบที่อาจส่งผ่านไปยังภาคประชาชน