ปลัดกระทรวงคมนาคมมาเลเซียเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าและการให้บริการรถไฟฟ้าในเขตเมืองของ รฟม.

ผู้ชมทั้งหมด 538 

วันนี้ (15 สิงหาคม 2565) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ รฟม. (ปฏิบัติการ) ให้การต้อนรับ H.E. Datuk Isham Ishak ปลัดกระทรวงคมนาคมมาเลเซีย และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าและการให้บริการรถไฟฟ้าในเขตเมืองของ รฟม. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 รฟม. 

ในโอกาสนี้ รฟม. ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ รฟม. พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (Operation Control Center) และ ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสำคัญของประเทศทั้งในด้านรองรับการเดินทางและการส่งเสริมเศรษฐกิจ เนื่องจากมีแนวเส้นทางครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน และยังผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศหลายแห่ง

ทั้งนี้ การเยี่ยมชมฯ ดังกล่าว นับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านระบบราง เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของทั้งสองประเทศต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร.  0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”