ผู้ถือหุ้นบางจากฯ ไฟเขียวจ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี 64 อัตราหุ้นละ 1 บ.วันที่ 22 เม.ย.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 436 

บางจากฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบ e-Meeting ที่มีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ พร้อมอนุมัติจ่ายปันผล 6 เดือนหลังปี 2564 ในวันที่ 22 เม.ย. นี้ อัตราหุ้นละ 1 บาท

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินธุรกิจในปี 2564 ที่ผ่านมา ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงการตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด และด้วยความมุ่งมั่นร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนของบริษัทฯ 

การประชุมครั้งนี้ จัดเป็น carbon neutral meeting มีการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการจัดการประชุมด้วยคาร์บอนเครดิตจากโครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเท่ากัน ทำให้ถือว่ามีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 2,715 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของ ปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,358 ล้านบาท ส่วนเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2564 กำหนดจ่ายในอัตราหุ้นละ 1 บาท ในวันที่ 22 เมษายน 2565 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565