“พลังงาน” คาด พ.ค.นี้ เปิดรับสมัครผู้ชิง 4 ตำแหน่ง “กกพ.”

ผู้ชมทั้งหมด 243 

“พลังงาน” คาด เดือน พ.ค.นี้ เตรียมเปิดรับสมัครผู้ชิงตำแหน่ง “กกพ.” แทน 4 คนที่จะพ้นวาระ 30 ก.ย.นี้ ขณะที่ สำนักงาน กกพ.ได้คัดเลือก 2 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เข้าร่วมทีมคณะกรรมการสรรหาฯแล้ว

วันที่ 30 ก.ย.นี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพ้นวาระงาน 4 คน จึงเตรียมเปิดรับสมัครผู้เข้าชิงตำแหน่งในช่วงเดือน พ.ค.นี้ เพื่อให้การดำเนินงานในอนาคตไม่สะดุดลง

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การเปิดรับสมัครฯดังกล่าว จะเป็นการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนทั้ง 4 คนที่พ้นวาระเท่านั้น โดย คณะกรรมการ (บอร์ด) กกพ. ที่จะหมดวาระและพ้นจากตำแหน่ง 4 คน (จากบอร์ด กกพ. ที่มีทั้งหมด 7 คน)  เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 6 ปี ซึ่งหนึ่งในนั้นมีประธาน กกพ. รวมอยู่ด้วย โดยทั้ง 4 คน ประกอบด้วย

1.นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ.

2.นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ กกพ.

3.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ กกพ.

4.นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการ กกพ.

ทั้งนี้ เมื่อ คณะกรรมการสรรหาตำแหน่ง “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)” ได้พิจารณาคัดเลือก 4 บุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่ง กกพ. เรียบร้อยแล้ว จะส่งรายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณา และนำเสนอรายชื่อต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง กกพ. 4 คนอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ดำเนินการคัดเลือก “คณะกรรมการสรรหาตำแหน่ง กกพ.” ได้แก่ ผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ คือ นายวิจารย์ สิมาฉายา มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งจะมารวมกับตัวแทนจากหน่ายงานรัฐที่เกี่ยวข้องอีก 5-6 คน อาทิ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน , อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้มีคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด 7-8 คน ในการปฏิบัติหน้าที่คัดเลือก กกพ. ทั้ง 4 คน

สำหรับบอร์ด กกพ. ที่ยังเหลือวาระในการปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก 3 คน ได้แก่ 

1.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ กกพ.

2. นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ กรรมการ กกพ.

3.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการ กกพ.