”พลังงาน“ ผนึก ”ปตท.-กฟผ.“ ระดมข้อมูลเทคโนโลยีเร่งทรานส์ฟอร์มสู่พลังงานสะอาด 

ผู้ชมทั้งหมด 293 

ก.พลังงาน จับมือ “ปตท.- กฟผ.” ดัน “ไทย” ก้าวข้ามความท้าทายยุคเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ยก เร่งทรานส์ฟอร์มสู่พลังงานสะอาด ร่วมระดมองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านเวที “ฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี่ เอเชีย” และ “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2024” จัดขึ้นวันที่ 15-17 พ.ค.นี้ ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์

กระทรวงพลังงาน จับมือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับ ดีเอ็มจี ผู้จัดงานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงงานรายใหญ่ แถลงข่าวการจัดงาน “Future Energy Asia and Future Mobility Asia 2024” มหกรรมด้านพลังงานและยานยนต์สะอาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวในหัวข้อ : นโยบายด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศไทยมีความเป็นกลางของคาร์บอน และเปลี่ยนสู่การขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า โดยระบุว่า งานประชุมและนิทรรศการ Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 มีเป้าหมายสำคัญที่จะมุ่งส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเอเชีย ผ่านการหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการนำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมพลังงานระหว่าง ประเทศผู้นำด้านพลังงานและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการดำเนินนโยบายด้านพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065 ตลอดจนเร่งผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามความท้าทายด้านพลังงานทั้ง 3 ประการ (Energy Trilemma) ซึ่งประกอบไปด้วย การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม และพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวในหัวข้อ : วิสัยทัศน์ของ ปตท.สู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานใน LNG พลังงานทดแทน และห่วงโซ่มูลค่า EV โดยระบุว่า ปตท.มีภารกิจมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ขับเคลื่อนอนาคตของพลังงานสู่ความยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก กับการก้าวไปอีกขั้นในเรื่องการเพิ่มความหลากหลายไปสู่พลังงานหมุนเวียน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและสร้างความก้าวหน้าในการวิจัยในสาขาที่สำคัญเหล่านี้ ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเล็งเห็นการจัดเก็บพลังงาน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบพลังงาน บทบาทที่ก้าวหน้าของ LNG (Energy Transition in LNG) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผสมผสานพลังงานในอนาคต และการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะไฟฟ้าที่ส่งสัญญาณถึงยุคใหม่ของการเติบโตและเพิ่มโอกาส

ดังนั้น นิทรรศการและงานประชุม Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญของทั้ง ภูมิภาคอาเซียนในการบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนอนาคตเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไปพร้อมกัน

“ปตท.ประเมินว่า ความต้องการใช้ก๊าซLNG ของไทยในช่วง 1-2 ปีนี้ จะอยู่ที่ระดับ 10-11 ล้านตันต่อปี เนื่องจากดีมานด์ในปีนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงปีก่อน ขณะที่ราคาLNG ปัจจุบันอยู่ที่ระดับบวกลบราว 10 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู โดยปีนี้ น่าจะทำสัญญาจัดหาLNG กว่าระดับ 50%ของความต้องการใช้ทั้งปีแล้ว เพื่อความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง“

นายธวัชชัย สำราญวานิช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวในหัวข้อ : กลยุทธ์สร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ไร้การปล่อยมลพิษ โดยระบุว่า การประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการแบ่งปันความก้าวหน้าและความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน โดยเน้นย้ำถึงบทบาทเชิงรุกของเอเชียในการตอบสนองความต้องการพลังงานทั่วโลกและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความผันผวนของวงการพลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์พลังงานโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนี้ จึงมีการจัดหาพลังงานสีเขียวควบคู่ไปกับการเตรียมแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การวิจัยและพัฒนาพลังงาน จึงมีการขยายความร่วมมือเพื่อปูทางพลังงานสีเขียวในอนาคต การเข้าร่วมประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญของเราในการการมีส่วนร่วมกำหนดเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเอเชียยังคงเป็นสัญญาณแห่งความก้าวหน้าและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการร่วมกันแก้ปัญหาความท้าทายด้านพลังงานของโลก

มร.คริสโตเฟอร์ ฮัดสัน ประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ยี กล่าวว่า งานประชุมและนิทรรศการ Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 ที่สุดของงานประชุมด้านพลังงานและนวัตกรรมยานยนต์แห่งภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘ทางออกของเอเชียต่อความท้าทายด้านพลังงานของโลก’ (Asia’s Solution to the World’s Energy Challenges) ด้วยเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย เทคโนโลยี และการลงทุนด้านพลังงาน สู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและความยั่งยืนในระดับประเทศและภูมิภาค โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน 22,000 คน ผู้ร่วมประชุม 2,500 คน วิทยากร 600 คน และบริษัท 350 แห่งจากกว่า 70 ประเทศ 

ทั้งนี้ นิทรรศการและงานประชุม Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024: Asia’s Solution to the World’s Energy Challenges จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2567 ณ Exhibition Hall 1-3 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์