“พลังงาน” ยืนยัน หยุดส่งก๊าซฯซอติก้า ไม่กระทบผลิตไฟฟ้า

ผู้ชมทั้งหมด 732 

“ก.พลังงาน” ยัน ปัญหาหยุดส่งก๊าซธรรมชาติแหล่งซอติก้าจากเมียนมา หลังพบเกิดรอยรั่ว ไม่กระทบการจัดหาไฟฟ้าของไทย ลั่นเตรียมแผนรองรับพร้อม ขณะที่ ปตท.สผ.เร่งซ่อมแซมคาดเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน ชี้แจงถึงกรณีการหยุดการส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ 1 ใน 3 แหล่งสำคัญที่นำเข้าจากเมียนมา จากปัญหารอยรั่วของท่อส่งก๊าซบนบก โดยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดังกล่าวถูกส่งเป็นเชื้อเพลิงและใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าพระนครใต้และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

โดยขณะนี้ทาง บริษัท ปตท.สผ. ได้เร่งซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้การได้เร็วที่สุด คาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมประมาณ 2 สัปดาห์ และกระทรวงพลังงาน ได้เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้สั่งการให้ดำเนินการตามแผนรองรับสถานการณ์ที่ได้มีการซักซ้อมแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เบื้องต้นได้บริหารจัดการเพื่อใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ทั้งในส่วนก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นๆ และน้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพลังงานเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อประเมินสถานการณ์และจัดหาเชื้อเพลิงทดแทน และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอ

รวมทั้งติดตามและรายงานการบริหารเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงความคืบหน้าของซ่อมแซมอย่างใกล้ชิด มั่นใจว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบกับการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ หากมีความคืบหน้าจะนำเรียนให้ประชาชนทราบต่อไป