“พลังงาน” ลุ้น “ครม.” อนุมัติงบฯ อุ้ม ค่าไฟกลุ่มเปราะบาง ชดเชยราคา LPG – ดีเซล

ผู้ชมทั้งหมด 425 

“ก.พลังงาน” ชง “ครม.” ของบกลาง ตรึงค่าไฟฟ้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ใช้ไฟไม่เกิน 300 บาทต่อหน่วย อยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย งวดพ.ค.-ส.ค. 2567 พร้อมอุ้มราคา LPG – ดีเซล ลดภาระกองทุนน้ำมันฯ คาดมีความชัดเจนในเร็วๆนี้

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน ระบุว่า กระทรวงพลังงาน ได้ยื่นเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรงบกลางสำหรับมาตรการดูแลผลกระทบด้านราคาพลังงานที่จะส่งผ่านต่อประชาชน ทั้ง การตรึงค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มเปราะบาง ,การตรึงราคาLPG รวมถึงการชดเชยราคาดีเซลด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มเปราะบาง หรือ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน จะเสนอตามมาตรการเดิม คือให้ใช้ไฟฟ้าในอัตรา 3.99 บาทต่อหน่วย สำหรับงวดพ.ค.-ส.ค. 2567 จากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ต้องจ่ายในอัตรา 4.18 บาทต่อหน่วย คาดว่าจะใช้งบประมาณใกล้เคียงเดิม (ที่ดูแลงวด ม.ค.-เม.ย. 2567  ประมาณ 1,950 ล้านบาท) ซึ่งจะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 17 ล้านครัวเรือน โดยหาก ครม.อนุมัติงบฯ ภายในเดือน พ.ค.นี้ ก็จะทันต่อการดูแลค่าไฟฟ้าในรอบบิล พ.ค.นี้ทันที

ส่วนมาตรการตรึงราคาก๊าซ LPG อยู่ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่าง 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2567 โดยให้นำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาอุดหนุนราคานั้น คาดว่า กองทุนฯจะเหลือเงินดูแลได้ถึงสิ้นเดือนเม.ย.นี้เท่านั้น ฉะนั้นหาก ครม.อนุมัติงบฯเพิ่มเติม ก็จะช่วยดูแลราคาLPG ต่อไปได้ ซึ่งงบประมาณที่ขอไปนั้น ก็จะเป็นวงเงินที่เพียงพอต่อการดูแลราคา LPG ใน 2 เดือนข้างหน้า เพื่อให้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

นอกจากนี้ ในส่วนของการดูแลราคาดีเซล ทางกระทรวงพลังงาน ยังคาดหวังว่ากระทรวงการคลัง และ ครม. จะมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป

“กระทรวงพลังงาน ได้ยื่นเรื่องต่อ ครม.เพื่อของบประมาณดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนเพิ่มเติมไปแล้วในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งก็คาดหวังว่า ในเร็วๆนี้ น่าจะได้รับแนวทางช่วยเหลือที่ชัดเจน ทั้งเรื่องของมาตรการภาษีสรรพสามิตจากกระทรวงการคลัง และการอนุมัติงบเพื่อลดภาระของกองทุนน้ำมันฯ ”

ทั้งนี้ มาตรการลดภาษีสรรพสามิตดีเซล 1 บาทต่อลิตร ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่  19 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ ต้องเข้าไปพยุงราคาไว้ 50 สตางค์ต่อลิตร พร้อมปล่อยให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นตามภาษีดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร ไปเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา