“พลังงาน” เตรียม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ผู้ชมทั้งหมด 756 

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัด เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันนี้ (25 มีนาคม 2567) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบนโยบายแก่คณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน นายณอคุณ สิทธิพงศ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

นายพีระพันธุ์ ระบุว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาในปีนี้ นับเป็นโอกาสมหามงคลที่พสกนิกรชาวไทยจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะกรรมการฯ ของกระทรวงพลังงาน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมในเบื้องต้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สมพระเกียรติ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม อาทิ โครงการไฟฟ้าสะอาดในพื้นที่ห่างไกลและในศาสนสถาน โครงการสร้างสวนสุขภาพ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งให้หน่วยงานรับผิดชอบจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

“ปีนี้ นับเป็นปีมหามงคล ที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระชนมพรรษา 72 พรรษา กระทรวงพลังงาน ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมมือร่วมใจเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญและเป็นห่วงถึงคุณภาพชีวิตของพสกนิกรอย่างมาก รวมทั้งได้เน้นย้ำให้หน่วยงานจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติ สามารถจับต้องได้ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสามารถใช้งานได้ในระยะยาว โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในรายละเอียดต่อไป”