“พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน” ลาออกจากอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เหตุเจอปัญหาด้านสุขภาพ

ผู้ชมทั้งหมด 1,031 

พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน” ลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เหตุปัญหาด้านสุขภาพ หลังถูกโยกจากรองปลัดคมนาคมมาปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคมลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 (2) มาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 จึงอนุญาตให้ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง ลาออกจากราชการโดยมีสาเหตุของการยื่นลาออกจากราชการ ระบุว่ามีปัญหาด้านสุขภาพ

สำหรับนายพิศักดิ์ เริ่มรับตำแหน่งนักบริหารระดับสูง จากการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เมื่อปี 2558 หลังจากนั้นในปี 2562 ถูกโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ซึ่งดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ก่อนมีมติล่าสุดจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2566 ให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน ทดแทนนายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ที่เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2566 โดยปัจจุบันนายพิศักดิ์มีอายุราชการเหลือ 1 ปี กำหนดเกษียณอายุในปี 2567