พีทีที สเตชั่น จ.นครสวรรค์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ผู้ชมทั้งหมด 625 

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จ.นครสวรรค์ ร่วมบรรจุและส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด รวมมูลค่า 200,000 บาท ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในอำเภอท่าตะโก และอำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย การมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ถือเป็นความตั้งใจของโออาร์และผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤต รวมถึงเป็นความร่วมมือของผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ในจ.นครสวรรค์ ที่ร่วมช่วยกันดูแลสังคมชุมชนโดยรอบสถานีบริการ

ทั้งนี้ โออาร์ และได้ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ ได้ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย พีทีที สเตชั่น จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุโขทัย ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่สถานีบริการให้เป็นหน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หรือการจัดถุงยังชีพและอาหารกล่อง และส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียง

โออาร์ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ สอดคล้องกับแนวคิด Living Community ของ พีทีที สเตชั่น ที่พร้อมเติมเต็มทุกความสุข และมุ่งสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิตและร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน