“พีระพันธุ์” ดันจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์ 

ผู้ชมทั้งหมด 1,364 

“รมว.พลังงาน” เร่งศึกษาข้อมูลเชิงลึก วางรูปแบบ “การสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์ รักษาระดับโครงสร้างราคาใหม่ หวังสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของไทย

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และระบบรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2567 โดยคณะกรรมการและทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานร่วมกันทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อศึกษาความพร้อมในรูปแบบ “การสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงและรักษาระดับราคาโครงสร้างราคาใหม่” ของประเทศไทย

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการ ผลักดัน ดังนี้

1. ศึกษาการสำรองปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศญี่ปุ่น 

2. ศึกษาการจัดซื้อจัดหา การกลั่น การส่งออก รวมไปถึงการใช้น้ำมันและก๊าซของประเทศสิงคโปร์ 

3. ศึกษาการกำหนดราคาขายน้ำมันส่งออกและที่จำหน่าย การผลิตไฟฟ้า การบริหารจัดการ และการกำหนดราคาค่าไฟฟ้าของประเทศสิงคโปร์กันอย่างละเอียด เพื่อนำมากำหนดเป็นแผนงานพัฒนาระบบการสำรองน้ำมันและก๊าซที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยให้มากที่สุด

ทั้งนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเร่งรัดการเตรียมวางระบบบริหารจัดการและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงและรักษาระดับราคาโครงสร้างราคาใหม่ของประเทศไทย  ซึ่งเป็นห้วงเวลาสำคัญในการลงมือรื้อระบบโครงสร้างด้านพลังงานและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนต่อไปในอนาคต