“พีระพันธุ์” เผย ครม.เห็นชอบ ลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร

ผู้ชมทั้งหมด 9,630 

“พลังงาน” ชงครม.ใช้กลไกภาษีสรรพสามิตลดราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร  3 เดือน คาดสูญเงินกว่า 1 พันล้านบาท

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ (24 ตุลาคม 2566) ได้นำเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบในการลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินที่มีราคาถูกที่สุด ลง 2.50 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยใช้กลไกภาษีสรรพสามิต คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 1 พันล้านบาท

”ผมในนามของกระทรวงพลังงานและรัฐบาลชุดนี้ ได้ให้ความสำคัญกับภาระค่าครองชีพของประชาชนเป็นสำคัญ จึงพยายามเร่งดำเนินทุกมาตรการ อะไรที่ทำได้ก่อนก็พยายามทำอย่างเต็มที่ ดังจะเห็นได้จากการลดน้ำมันดีเซล และค่าไฟฟ้า ในช่วงที่ผ่านมาและในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้ เห็นชอบหลักการการลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ในครั้งนี้  นอกจากนี้ ผมจะเร่งศึกษาโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด เพื่อให้น้ำมันมีราคาลดลงโดยคำนึงถึงโครงสร้างที่เป็นธรรม และต้องมีความยั่งยืน“

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ได้ช่วยเหลือเรื่องการลดค่าครองชีพให้ประชาชน ด้วยการลดราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรไปแล้ว

อีกทั้ง ทางกระทรวงพลังงานยังพยายามศึกษาโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ เพื่อกำหนดกรอบโครงสร้างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรมและครอบคลุมประชาชนผู้ใช้น้ำมันทุกกลุ่ม