“พีระพันธุ์” เล็ง 3 มาตรการลดค่าไฟงวดแรก67 พร้อมของบ 2,000 ลบ.ช่วยกลุ่มเปราะบางใช้ไฟ 3.99 บาทต่อหน่วย

ผู้ชมทั้งหมด 8,695 

“พีระพันธุ์” เล็ง 3 มาตรการลดค่าไฟฟ้างวดม.ค.- เม.ย. 67 พร้อมชงครม.ของบกลาง 2,000 ล้านบาท ช่วยกลุ่มเปราะบางใช้ไฟ 3.99 บาทต่อหน่วย เตรียมเสนอสภาฯ พิจารณาพ.ร.บ.น้ำมันราคาถูกอุ้มกลุ่มเกษตรกร

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามที่มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นและความกังวลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้างวดใหม่ (มกราคม – เมษายน 2567) หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศที่ราคา 4.68 บาทต่อหน่วยนั้นตนได้เร่งให้ทุกหน่วยงานหาทุกมาตรการเพื่อลดค่าไฟฟ้าให้ได้

ทั้งนี้ที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดประชุมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแนวทางการลดค่าไฟฟ้า โดยในเบื้องต้น ค่าไฟฟ้าที่ลดได้จะเกิดจาก 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1) การขยายหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ออกไปอีก 1 งวด 2) การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ และ 3) การกำหนดราคาขายก๊าซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ซึ่งแม้ว่าการดำเนินการทั้ง 3 มาตรการ จะทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงจากที่ทาง กกพ. เสนอ แต่ทุกฝ่ายก็ยังจะพยายามทางช่องทางให้สามารถลดค่าไฟให้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟสำหรับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด

“หลังจากที่มีการประชุมในหลายๆ ครั้ง ทำให้เราได้เห็นตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ที่จะนำมาประกอบการพิจารณาค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น สิ่งที่ผมเพิ่งได้ดำเนินการซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คือ การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ เป็นการปรับโครงสร้างที่จะมีความยั่งยืน ไม่ฉาบฉวย และไม่เป็นการสร้างภาระในอนาคต ส่วนมาตรการขยายหนี้ กฟผ. ถือว่าเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น แต่ผมก็มีแผนที่จะเตรียมแก้ปัญหาให้ กฟผ. เพื่อปลดภาระหนี้ด้วย ส่วนการกำหนดราคาขายก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดราคาค่าไฟได้

ซึ่งทั้ง 3 มาตรการที่จะดำเนินการนี้ แม้จะทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงจากที่ทาง กกพ. เสนอ แต่ผมยังต้องการจะลดลงให้มากกว่านี้ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนและเอกชน ผมเข้าใจถึงความเดือดร้อนของทุกฝ่าย”นายพีระพันธุ์ กล่าว

นายพีระพันธุ์ กล่าวอีกว่า กลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่ต้องเร่งช่วยเหลือเพราะเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนมากที่สุด ซึ่งมีอยู่ประมาณ 17.7 ล้านครัวเรือน อ้างอิงจากข้อมูลเดิม คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ในจำนวนนี้ต้องใช้งบกลางปี 2567 ราว 2,000 ล้านบาท เพื่อตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) งวดเดือน มกราคม – เมษายน 2567 ไว้ที่อัตราเดิม 3.99 บาทต่อหน่วย โดยเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อพิจารณาตรึงค่า Ft และของบกลาง ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ให้แก่ประชาชน    

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่เกิน 300 หน่วยขึ้นไป เตรียมที่จะนำเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เพื่อหารือถึงแนวทางในการดูแลค่าไฟให้กลุ่มนี้ต่อไปเพื่อลดผลกระทบ โดยพิจารณาจาก 3 มาตรการที่กล่าวมาข้างต้น

สำหรับการจัดทำน้ำมันดีเซลราคาถูกให้กับกลุ่มเกษตรกรว่า เตรียมจะเสนอร่างกฎหมาย (ร่างพ.ร.บ.) จัดทำโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซลให้กับกลุ่มเกษตรกร เช่นเดียวกับน้ำมันเขียวที่ขายให้กับกลุ่มประมง โดยจะเสนอที่ประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เบื้องต้น อยู่ระหว่างการจัด ร่างกฎหมาย โดยจะมีความแตกต่างจากน้ำมันเขียวที่ได้รับการยกเว้นจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลสรรพสามิต แต่ในส่วนน้ำมันของเกษตรยืนยันว่าจะขายในราคาต่ำกว่าราคาดีเซลปัจจุบัน